'; if ( is_singular() ) { wp_enqueue_script( "comment-reply" ); } $favicon = get_option("themename_theme_options"); ?>

Lineer ESWT

Düşük yoğunluklu Lineer ESWT tedavisinin erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılması yeni bir uygulama olsa da yüksek frekanslı ses dalgalarının tedavi edici özelliği uzun zamandır bilinmekte ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bunlar arasında en çok bilineni ve en uzun zamandır kullanılanı böbrek taşlarının kırılmasında kullanılan yüksek yoğunluklu yüksek frekanslı ses dalgalarıdır. Orta yoğunluklu yüksek frekanslı ses dalgaları iyileşmeyen tendinitler, bursitler, iyileşmeyen kırıklar gibi ortopedik hastalıklarda kullanılır. Düşük yoğunluklu ses dalgaları sertleşme bozuklukları dışında kronik iyileşmeyen yaraların tedavisinde, periferik nöropatilerde (periferik sinirlerin zedelenmesi) ve kalp kasının damarsal yapısının güçlendirilmesinde de kullanılır. Düşük yoğunluklu ses dalgalarının tedaviye yönelik kullanımında, bu dalgaların tedavi edilen dokudaki damarların iç örtüsünde bulunan bazı enzimleri aktive ederek yeni damar oluşumuna (neovaskülarizasyon) neden olması amaçlanır.

Tedavinin etkisi, tedavi bitiminden 1 ay sonra (yeni damar oluşumu için gereken süre) gözlenir. Başarı oranı, 4 seanslık tedaviyi takiben, hastalığın şiddetine bağlı olarak %60 – 80 arasında değişir. Uygulamada penis üzerine ve penis köküne jel sürülerek ultrason benzeri bir cihazla düşük yoğunluklu yüksek frekanslı ses dalgaları gönderilir. Her seans yaklaşık 20 dakika sürer, ortalama 1 hafta arayla (en az 5, en çok 10 gün arayla) toplam 4 seans uygulanır. Tedavi sırasında ciltte uyuşma – karıncalanma hissi, tedavi sonrası hafif kızarıklık oluşabilir. Bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur. Tedavinin etkisini artırmak amacıyla tedavi boyunca düşük dozda PDE 5 inhibitörlerinin kullanımı tavsiye edilir.